Školní družina

Telefonní číslo

775 881 256

Seznam vychovatelek družiny

Příjmení a jméno Emailová adresa Poznámka
Ševčíková Danuše
danuse.sevcikovaliskovec.cz vedoucí vychovatelka
Kovářová Jana jana.kovarova@liskovec.cz  vychovatelka
Monika Meyerovámonika.meyerovaliskovec.cz vychovatelka

Provozní doba a charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí základní školy, je určena zejména žákům 1.–5. ročníku, má tři oddělení, sídlí v samostatných prostorách v budově školy a pro svoji činnost využívá i další prostory, zejména tělocvičnu, počítačovou učebnu, sportovní areál a oplocenou školní zahradu.
 
Provoz školní družiny je zajištěn denně v ranních hodinách od 6.30 do 7.45 hod. v odpoledních hodinách od 11.35 do 16.00 hod. 

Nabízíme program školní družiny prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovou, hrou, učením, individuálních prací i motivačními projekty.
 
Chceme, aby školní družina byla klidným, příjemným a bezpečným prostorem pro všechny děti, aby činnost a program byl zajímavý a pestrý a odrážel jejich potřeby a zájmy.

ĉ
Zuzana Pětrošová,
15. 9. 2014 0:19
ĉ
Jan Petr,
20. 1. 2014 22:26
Comments