Projekty‎ > ‎

Projekt eTwinning

Evropská aktivita eTwinning - http://www.etwinning.net je určena všem mateřským, základním a středním a školám v 31 evropských zemích. Do projektů se mohou zapojit všichni žáci i učitele.

Prostřednictvím moderních technologii mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Projekty eTwinning umožňuji přenos zkušenosti škol v evropském měřítku. Žáci využívají i v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologii, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci.

Žáci naší školy jsou do této aktivity rovněž zapojeni v rámci projektu Zima, teplo, teplejšie, prihorieva alebo skúmame teplo.

Projektem chceme přispět k motivaci a postupnému rozvoji fyzikálního myšlení a poznávání dějů souvisejících s teplotou a teplem prostřednictvím experimentů a měření. Žáci budou nenásilným způsobem vedeni k upevňování získaných poznatků využíváním ICT. Projekt koresponduje s naším školním vzdělávacím plánem.
ĉ
Neznámý uživatel,
15. 3. 2011 1:16
ĉ
Libor Kvapil,
12. 10. 2015 8:39
Comments