Projekty‎ > ‎

Projekt FM Education

 


T I S K O V Á Z P R Á V A

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

Datum: 6. května 2010

CO NAŠÍ ŠKOLE PŘINESL PROJEKT FM - EDUCATION

Statutární město Frýdek-Místek je předkladatelem projektu FM-Education, ve kterém je zapojeno 13 partnerských základních škol. Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně vzdělávání, inovaci ŠVP a zavedení moderních forem výuky ve všech 13-ti zúčastněných školách.

Na projekt město získalo téměř 15,4 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Co tento projekt přinesl už teď nám, jedné ze zapojených škol?

Především materiální vybavení - tři notebooky, dva dataprojetory a jednu interaktivní tabuli.

Velmi významná jsou i častá inspirativní setkávání tvůrců s bohatou výměnou nápadů pro zkvalitnění vyučovacího procesu.

I pro naše žáky má tento projekt velký přínos. Žáci 6. ročníku se zúčastnili prožitkového adaptačního kurzu zaměřeného na stmelení nově vytvořeného kolektivu, zlepšení sociálního klimatu ve třídě, navázání dobrých vztahů nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a pedagogem-třídním učitelem.

Program byl vytvořen ve spolupráci s pracovníky Centra nové naděje ve Frýdku-Místku. Formou netradičních her a plněním rozličných úkolů se žáci učili komunikovat, přijmout nové spolužáky jako rovnocenné partnery. Žáci a učitelé měli možnost se seznámit v jiném než školním prostředí.

Projekt F-M Education je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ukončen bude v roce 2011.

Mgr.Veronika Sochací, Mgr.Jan Petr
 
 
Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek, Lískovec se účastníla spolu s dalšími základními školami, které zřizuje
statutární město Frýdek-Místek, projektu F-M Education.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle projektu:

 • zkvalitnit úroveň vzdělávání na základních školách ve městě Frýdek-Místek
 • zdokonalit technické zázemí škol vybavením pro interaktivní výuku
 • zapojit tuto techniku do výuky v co nejširší míře, přesně podle potřeb jednotlivých škol, včetně vytvoření e-learningových modulů
 • účinně vytvářet podmínky pro zdokonalování ŠVP dle zkušeností a poznatků jednotlivých pedagogů
 • vytvořit metodická centra na školách

V rámci tohoto projektu se učitelé ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec zavázali vytvořit minimálně 9 výstupů.

Pracovali jsme na těchto výstupech:

 1. Přírodopis 6. roč. - Ekosystémy lesa, rybníků a luk  prezentace + pracovní listy, Mgr. E. Kopcová
 2. Vybrané kapitoly z geometrie pro 2. stupeň ZŠ, prezentace a pracovní listy, Mgr. E. Kopcová
 3. Chemie 8. roč. - názorně s použitím PowerPointových prezentací + metodická podpora (MP) a pracovní listy, Mgr. Jan Petr
 4. Informační a komunikační technologie I. - pracovní listy + prezentace + MP, Mgr. J. Stavinoha
 5. Planeta Země očima šesťáků Mgr. P. Jaroš
 6. Názorná fyzika pro 9. roč. prostřednictvím prezentací a experimentů, Mgr. L. Kvapil
 7. Metodické návody využití programovatelné LEGO stavebnice - Robolab, Mgr. L. Kvapil
 8. Jak žít s médií aneb kurz plavání v záplavě informací pro 8. ročník, Mgr. M. Labisch
 9. Jak žít s médií aneb kurz plavání v záplavě informací pro 9. ročník, Mgr. M. Labisch
 10. Kraje české republiky Vlastimil Jaroš
 11. Konverzační témata v AJ pro 2. st. - PowerPointové prezentace a prezentace SmartNoteboku Mgr. P. Procházková
 12. Názorná výuka prostřednictvím, her a pracovních listů ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět - 5. roč., Mgr. E. Kvapilová
 13. Prvouka 1. a 2.třídy - prezentace SmartNotebook Mgr. H. Libosvárová
 14. Chemie 9. roč. - názorně s použitím PowerPointových prezentací + metodická podpora (MP) a pracovní listy, Mgr. Jan Petr a Mgr. V. Sochací

 Koordinátoři pro ZŠ a MŠ F-M Lískovec byli Mgr. V. Sochací a Mgr. Jan Petr

ĉ
Jiří Stavinoha (A),
20. 11. 2009 0:22
ĉ
Jiří Stavinoha (A),
13. 11. 2010 9:48
ĉ
Jiří Stavinoha (A),
15. 6. 2009 5:11
ĉ
Jiří Stavinoha (A),
6. 5. 2010 3:32
Comments