Projekty‎ > ‎

Projekt Evropská jazyková cena Label

Naše škola využila výzvy a zúčastní se soutěže projektů v oblasti jazykového vzdělávání. Tuto výzvu vydalo Ministerstvo školství spolu s Domem zahraničních služeb a evropským programem Erasmus. Jedná se o projekt, který podporuje Evropská komise a uskutečňuje se již 15. rokem.

Rozhodli jsme se  projektu zúčastnit a využít tak svého specifického zaměření na ekologii, které je propojeno s výukou anglického jazyka v našem vzdělávacím programu Green English.

Projekt s názvem Green English je zaměřen na výuku pomocí metody Clil – Content Language Integrated Learning. Obsahem výuky jsou přírodovědná a ekologická témata, se kterými se děti seznámí již v naší mateřské školce a poté pokračují v rozšiřování svých znalostí na naší základní škole.

Projekt Green English v sobě spojuje angličtinu a ekologii. V čase, který věnujeme dětem v Green English je seznamujeme s životem zvířat, rostlin, zákonitostmi přírody, ekologickým chováním, tříděním odpadů, počasím apod. Výuka je vedena v angličtině, přičemž anglický jazyk není cílem této výuky, ale pouhým prostředkem. Umožňuje tak dětem se svobodně rozvíjet nehledě na jejich jazykové nedostatky. Podporujeme tak jazykovou rozmanitost vyučovaných předmětů. Zároveň tak podporujeme děti, aby využily svůj potenciál a vyzkoušeli si své možnosti, i když nemají kvalitní jazykové znalosti a nadání. Popř. mají výukové obtíže, poruchy učení apod. Tyto děti s námi v projektu pracují také, jsou velmi aktivní, pomáhá to jejich rozvoji v cizím jazyce, mohou totiž v projektu Green English mluvit a používat anglický jazyk, aniž by se obávali případných chyb, jsou neustále motivováni a to má pak vliv na jejich výsledky v běžné výuce. Tím, že nabízíme tento projekt ve škole a umožňujeme se dětem do projektu zapojit v běžné výuce, v kroužku nebo jen jako zpestření výuky v mateřské škole v kroužku anglického jazyka, dáváme možnost dětem i ze slabších sociálních vrstev, aby se v cizím jazyce vyvíjeli a byli neustále motivováni k dalšímu studiu. Tím, že vyučujeme v projektu metodou Clil, dáváme dětem s poruchami učení velkou příležitost zažít si svůj vlastní úspěch. Obohacení výuky v mateřské škole stejně jako kroužek Green English, kde s dětmi na projektu pracujeme,  je zcela bezplatný a umožňuje tak i dětem z různých ekonomických zázemí, aby se neustále rozvíjely a trávily svůj čas efektivně. Získaly tak přidanou hodnotu, kterou nenabízí jakákoliv škola.

-          Zde můžete vidět, jak jsme s dětmi před několika lety zkoušeli, co Green English je, jaké metody se dají využít, jestli se jim výuka líbí - https://www.youtube.com/watch?v=vjpsNsQkNAs

-          Pracovní listy pro výuku jsou vytvořeny přímo pro děti vyučující nebo jsou staženy z dostupných zdrojů na internetu. Příkladem je pracovní list „Animals“ – pracovní list pro děti z mateřské školy, 1. – 2. třídy, pod vedením učitele. Zde je  zadání  přeloženo, můžete si sami aktivitu vyzkoušet a zažít spoustu legrace. Zjistíte, kolik si děti zapamatují a nejde jen o nudné učení se slov ze slovníčku. Zkusíte sami přidat další aktivitu? Jak využít nakreslené obrázky?

-          „Adopt a tree“ – příklad pracovního listu pro děti 2. třídy.

-          Odkazy k zábavnému procvičení:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/clean-and-green - ukliď si pokoj a odpadyk správně roztřiď

http://pbskids.org/games/nature/ - zahrej si hry o zvířatech a přírodě

ĉ
Zuzana Pětrošová,
13. 3. 2016 13:41
Ċ
Zuzana Pětrošová,
13. 3. 2016 13:40
Comments