Organizace výuky a rozvrhy hodin

Organizace školního roku 2016/2017

 
Zahájení školního roku: 01. 09. 2016

Podzimní prázdniny:   26.10. 2016  –  27.10. 2016

Vánoční prázdniny:   23.12. 2016 – 02.01. 2017

Pololetní prázdniny:   03.02. 2017

Jarní prázdniny:  06.02. 2017 – 12.02. 2017

Velikonoční prázdniny:  13. 04. – 14. 04. 2017

Hlavní prázdniny:  01.07. 2017 – 01. 09. 2017

 
Předpokládané termíny třídních schůzek ve školním roce 2016/2017

22. 9. 2016  Členská schůze SRPŠ, třídní schůzky

24. 11. 2016 Individuální pohovory s rodiči

20. 4. 2017 Třídní schůzky - individuální pohovory s rodiči

Začátky a konce vyučovacích hodin

 0. hodina
 7.00–7.45
 1. hodina
 7.55–8.40
 2. hodina
 8.50–9.35
 3. hodina  9.55–10.40
 4. hodina  10.50–11.35
 5. hodina  11.45–12.30
 6. hodina  12.40–13.25 nebo 12.10–12.55
 7. hodina  13.35–14.20 nebo 13.05–13.50 
 8. hodina  14.00–14.45

Rozvrhy vyučovacích hodin