Mateřská škola

Telefonní číslo

777 485 519

Seznam učitelek mateřské školy
Příjmení a jméno
Emailová adresa
Poznámka
Stiborová Yvetta
 Yvetta.Stiborseznam.cz vedoucí učitelka
Hurčíková Jitka j.hurcikovaseznam.cz  

Funkci školnice v mateřské školce vykonává paní Zuzana Pětrošová.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016-2017. Ředitel školy stanovil výši úplaty u dítěte s celodenní docházkou na
400 Kč  a platí se vždy k 15. dni v měsíci na příslušný školní rok a to na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání.

Provozní doba 

6.00–16.00 hodin

Mateřská škola v Lískovci je součástí Základní školy Frýdek-Místek Lískovec má svou budovu v krásném, klidném prostředí s velkou školní zahradou na ulici K Sedlištím č.p. 182. Škola je jednotřídní, rodinného typu s kapacitou 25 dětí. Malá třída, velká herna a podkrovní ložnice jsou velmi podobné domácímu prostředí, tudíž je možný individuální přístup k dětem. Strava je dovážená z nedaleké MŠ na ulici Lískovecká. Všechny děti ve školce se učí anglickému jazyku metodou Clil a cvičí Lali jógu. Taky mají možnost hrát na zobcovou flétnu a účastnit se každý rok plaveckého výcviku.

 

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete na :

http://www.msliskovecka.cz/jidelnicek

Z této mateřské školy se strava dováží.

Těšíme se na všechny  děti, které budou naší školu navštěvovat.

ĉ
Jan Petr,
14. 6. 2012 23:51
ĉ
Neznámý uživatel,
8. 3. 2011 2:55
ĉ
Zuzana Pětrošová,
16. 9. 2016 11:44
ĉ
Zuzana Pětrošová,
20. 4. 2016 7:26
ĉ
Libor Kvapil,
22. 6. 2017 23:04
ċ
Libor Kvapil,
22. 6. 2017 23:03
Comments