Ekologie‎ > ‎

Recyklohraní

Od 1.9.2008 se Základní škola a Mateřská škola ve Frýdku – Místku, Lískovci účastní  školního recyklačního projektu RECYKLOHRANÍ, jehož organizátory jsou neziskové organizace ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM.

Tento školní recyklační program si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a obalů a spojení s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice. V rámci projektu je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení. Nádoby jsou umístěny na chodbách školy.

Zapojením  do projektu získáváme  za sběr baterií a elektrozařízení  do připravených nádob  body, které ve speciálním internetovém obchodě směníme za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body získáme správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů, týkajících se odpadové problematiky, zapojením do zábavných her a soutěží, výtvarných a fotografických úkolů z oblasti třídění a recyklace odpadů. Odměny v katalogu jsou charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavních parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.

Školní recyklační program  podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků i rodičovské veřejnosti. Další informace naleznete na webu www.recyklohrani.cz.

V přiloženém souboru najdete povídku vytvořenou našimi žáky v rámci plnění úkolů na projektu Recyklohraní.
ĉ
Jiří Stavinoha (A),
23. 1. 2009 1:36
Comments